O nas

Društvo Cancel je prostovoljno, neodvisno, nestrankarsko, interesno društvo, ki ustvarjalno povezuje znanstvene, tehnološke, raziskovalne in civilnodružbene sfere. Raziskovalni interes društva se osredotoča na programsko in strojno računalniško opremo, digitalne medije, komunikacije, internet in interdisciplinarno združevanje vsega naštetega. Društvo aktivno navezuje stike in sodeluje z institucijami, neformalnimi skupinami in posamezniki, ki delujejo na teh področjih. Pri svojem delovanju se zavzema za avtonomijo širšega ustvarjalnega polja kot osnovnega predpogoja za razvoj vsake družbe.

Elektronski naslov:
info@cancel.si